Anh đem trao cho em nụ hồng

Anh rước trao cho em nụ hồng,Nụ hồng ao ước manh như sương mai vào gió.Em kính yêu đem hoa về giữ,Trong hồn mong cho hoa không phai sắc hương.Nhưng cành hoa kia mau phai tàn,Rụng xác xơ trên đôi tay em băng giá.Em nghe như trong thâm tâm rạn vỡ,Nỗi đau làm cho nhạt nhoà 1 trời sương khói.Anh như chim bay quên con đường vềÂm thầm mình em khu vực đây với phần nhiều bâng khuâng.Cánh chim ơi, còn mù mịt tận trời nao,Vui đưa ra nơi xa xăm ấy?Anh quên em như quên cánh hoa.Nhưng sao nay anh tảo trở về?Ta còn điều gì khác đâu, hoa xưa đã héo vào tim,Mối duyên xưa, tình này chỉ nên mộng thôi,Em nay như trăng đang úa,Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ.


Bạn đang xem: Anh đem trao cho em nụ hồng

Anh lấy trao mang lại em nụ hồng,Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió.Em chiều chuộng đem hoa về giữ,Trong hồn ao ước cho hoa không phai sắc đẹp hương.Nhưng nhành hoa kia mau phai tàn,Rụng xơ xác trên đôi tay em băng giá.Em nghe như trong thâm tâm rạn vỡ,Nỗi đau làm nhạt nhoà 1 trời sương khói.Anh như chim cất cánh quên đường vềÂm thầm bản thân em địa điểm đây với những bâng khuâng.Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nao,Vui bỏ ra nơi xa xăm ấy?Anh quên em như quên cánh hoa.Nhưng sao nay anh cù trở về?Ta còn gì đâu, hoa xưa sẽ héo trong tim,Mối duyên xưa, tình này chỉ nên mộng thôi,Em nay như trăng sẽ úa,Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ.


*999 Đóa Hồng

Lâm Nhật Tiến

*
77.466


http://musicmd1fr.zoochleby.com.net/bucket-image-zoochleby.com/images/singer/20120119/51btzhtvXJhZz6jXC0RA58f70e575369b.jpg

Because You Love Me

Lâm Nhật Tiến

*
47.550


http://musicmd1fr.zoochleby.com.net/bucket-image-zoochleby.com/images/singer/20120119/51btzhtvXJhZz6jXC0RA58f70e575369b.jpg

Xem thêm: Sống Trong Đời Sống Cần Có Một Tấm Lòng Nghị Luận, Nghị Luận Sống Trong Đời Sống Cần Có Một Tấm Lòng

http://musicmd1fr.zoochleby.com.net/bucket-image-zoochleby.com/images/singer/20151218/m0Ck2ojl8U0HYNTYA4vv5d8dd87ec760c.jpg
http://musicmd1fr.zoochleby.com.net/bucket-image-zoochleby.com/images/singer/20220610/8iqCfZOuDdWxD0X0Dr2T62a2ee32e977e.jpg
http://musicmd1fr.zoochleby.com.net/bucket-image-zoochleby.com/images/singer/20121023/7QoIzj4tOTZmt9hzeIk262b2cce077e4c.jpg
http://musicmd1fr.zoochleby.com.net/bucket-image-zoochleby.com/images/singer/20220610/8iqCfZOuDdWxD0X0Dr2T62a2ee32e977e.jpg
http://musicmd1fr.zoochleby.com.net/bucket-image-zoochleby.com/images/singer/20120119/PVdIt5eV9FwYGR8lJhDr5dc0e2e6b9a23.jpg
http://musicmd1fr.zoochleby.com.net/bucket-image-zoochleby.com/images/singer/20120119/fa345106680d9be9cfbb5922aa54b24c27e6988e.jpg
http://musicmd1fr.zoochleby.com.net/bucket-image-zoochleby.com/images/singer/20120119/xdowLIfKGuRCKsbtaOcY5f5342747721b.JPG
http://musicmd1fr.zoochleby.com.net/bucket-image-zoochleby.com/images/singer/20120119/fa345106680d9be9cfbb5922aa54b24c27e6988e.jpg