Bài Tập Lý Thuyết Hóa Học Ôn Thi Đại Học

999 câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi THPT quốc gia 2021 có đáp án kèm theo, giúp những em học sinh lớp 12 tham khảo, luyện trả lời thắc mắc trắc nghiệm, rồi so sánh với tác dụng bài làm của bản thân thuận một thể hơn.

Bạn đang xem: Bài tập lý thuyết hóa học ôn thi đại học

Bộ thắc mắc Hóa học này gồm 120 trang, tổng thích hợp 999 câu hỏi lý thuyết Hóa học của các chương hóa vô cơ, hóa hữu cơ. Qua đó giúp những em ôn luyện, sẵn sàng thật tốt cho bài xích thi THPT đất nước 2021 sắp tới. Vậy mời các em cùng cài về cùng theo dõi bài viết dưới đây của zoochleby.com:

999 câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi THPT giang sơn 2021

Câu 1. trong những kim loại, sắt kẽm kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là?

A. Vàng

B. Bạc

C. Đồng

D. Nhôm

Câu 2. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây có ánh nắng mặt trời nóng chảy cao nhất trong toàn bộ các kim loại?


A. Wonfam

B. Sắt

C. Đồng

D. Kẽm

Câu 3. sắt kẽm kim loại nào dưới đây nhẹ duy nhất (khối lượng riêng nhẹ nhất) trong số kim loại?

A. Liti

B. Natri

C. Kali

D. Rubidi

Câu 4. trong số các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al. Kim loại nào nặng nhất?

A. Ag

B. Hg

C. Cu

D. Al

Câu 5. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây cứng nhất trong số toàn bộ các kim loại?

A. Vonfam (W)

B. Crom (Cr)

C. Sắt (Fe)

D. Đồng (Cu)

Câu 6. trong các ác kim loại, sắt kẽm kim loại nào có độ dẫn năng lượng điện kém nhất?

A. Thủy ngân (Hg)

B. Ti rã (Ti)

C. Chì (Pb)

D. Thiếc (Sn)

Câu 7. Dãy sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây sắp xếp theo chiều tăng tính dẫn điện?

A. Cu, Ag, Au, Ti

B. Fe, Mg, Au, Hg

C. Fe, Al, Cu, Ag

D. Ca, Mg, Al, Fe

Câu 8. dung dịch FeSO4 bị lẫn CuSO4. Để đào thải CuSO4 hoàn toàn có thể ngâm vào dung dịch kim loạinào sau đây?

A. Fe

B. Al

C. Zn

D. Na

Câu 9. cho các dãy kim loại sau, dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng tính khử?

A. Al, Fe, Zn, Mg.

B. Ag, Cu, Mg, Al.

C. Na, Mg, Al, Fe.

D. Ag, Cu, Al, Mg.

Câu 10. Trong bội nghịch ứng: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Tuyên bố đúng là:


A. Ion Cu2+ bị khử thành Cu.

B. Ion Ag+ bị oxi biến thành Ag.

C. Cu bị khử thành ion Cu2+.

Câu 11. Dãy những kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương thức nhiệt luyện?

A. Na, Mg, Fe.

B. Ni, Fe, Pb.

C. Zn, Al, Cu.

D. K, Mg, Cu

Câu 12. hàng nào sau đây bao gồm các sắt kẽm kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về tính chất dẫnđiện?

A. Cu, Fe, Al, Ag.

B. Ag, Cu, Fe, Al.

C. Fe, Al, Cu, Ag.

D. Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 13. Khí co và H2 ko thể dùng làm hóa học khử nhằm điều chế sắt kẽm kim loại nào sau đây:

A. Fe

B. Cu

C. Al

D. Sn

Câu 14. Dãy sắt kẽm kim loại nào sau đây tác dụng với dd HCl và khí Cl2 cho cùng một muối?

A. Cu, Fe, Zn.

B. Na, Al, Zn.

C. Na, Mg, Cu.

D. Ni, Fe, Mg.

Câu 15. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Ag.

Câu 16. mang lại dãy các kim các loại Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số kim loại trong dãy phản ứng đượcvới dung dịch HCl là:

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

Câu 17. triển khai các phân tích sau:

(1) Cho sắt kẽm kim loại Fe nguyên hóa học vào dung dịch CuSO4.(2) mang đến lá kim loại Al nguyên chất vào hỗn hợp HNO3 đặc, nguội.(3) Đốt dây sắt kẽm kim loại Mg nguyên hóa học trong khí Cl2.(4) đến lá hợp kim Fe – Cu vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng ăn mòn sắt kẽm kim loại là:


A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 18. Dãy các kim một số loại đều hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là:

A. Ca, Zn, Cu.

B. Li, Ag, Sn.

C. Al, Fe, Cr.

D. Fe, Cu, Ag.

Xem thêm: Tải Soạn Văn 7 Bài Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Chứng Minh

Câu 19. đến phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Trong phương trình phản ứng trên, khi thông số của Al là 8 thì thông số của HNO3 là

A. 24.

B. 30.

C. 26.

D. 15.

Câu 20. tiến hành các thử nghiệm sau

(a) cho lá Al vào dung dịch bao gồm CuSO4 với H2SO4 loãng.(b) Đốt dây fe trong bình đựng khí Cl2.(c) cho lá Cu vào dung dịch bao gồm Fe(NO3)3 cùng HNO3 loãng.(d) đặt lá Zn vào hỗn hợp CuCl2.

Số thí nghiệm xẩy ra ăn mòn năng lượng điện hóa là:

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 21. phương pháp chung nhằm điều chế những kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. Thủy luyện.

B. điện phân rét chảy.

C. Sức nóng luyện.

D. điện phân dung dịch.

Câu 23. đến dãy các chất:

*
*
. Số chất trong dãy công dụng được với dd
*
 loãng là

A. 3 .

B. 2 .

C. 4

D. 1

Câu 24. cho những phát biểu sau:

(a) Điện phân hỗn hợp

*
 (điện cực trơ), nhận được khí H2 nghỉ ngơi catot.

(b) đến CO dư qua tất cả hổn hợp

*
cùng
*
đun nóng, nhận được Al cùng Cu

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch cất

*
*
, có mở ra ăn mòn năng lượng điện hóa.

(d) sắt kẽm kim loại có ánh sáng nóng chảy thấp tuyệt nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(e) mang đến dung dịch

*
du vào dung dịch
*
thu được chất rắn gồm Ag với AgCl. Số tuyên bố đúng là

A. 2 .

B. 3 .

C. 4

D. 5 .

Câu 25. gồm 4 hỗn hợp riêng biệt:

*
bao gồm lẫn
*
. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là


A. 4 .

B. 1 .

C. 2 .

D. 3 .

Câu 26. triển khai các xem sét sau:

(a) mang lại

*
vào dung dịch HCl

(b) mang lại

*
vào dung dịch
*
dư tạo thành phầm khử tốt nhất là NO.

(c) Sục khí

*
mang lại dư vào hỗn hợp NaOH

(d) mang đến Fe vào dung dịch

*

(e) Cho tất cả hổn hợp Cu và

*
(tỉ lệ mol 1: 1 ) vào
*
dư.

(f) cho Al vào dung dịch

*
 loãng (không gồm khí thoát ra).

Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí sát hoạch được dung dịch đựng hai muối bột là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 27. Khi mang đến Cu tính năng với dung dịch cất H2SO4 loãng cùng NaNO3, vai trò của NaNO3 trong bội nghịch ứng là:

A. Môi trường.

B. Chất oxi hóa.

C. Chất xúc tác.

D. Chất khử.

Câu 28. Tuyên bố nào sau đây không đúng?

A. Ăn mòn hóa học phát sinh mẫu điện.

B. Thực chất của ăn mòn sắt kẽm kim loại là quá trình oxi hóa - khử.

C. đặc điểm hóa học đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

D. Nguyên tắc chung nhằm điều chế sắt kẽm kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử.

Câu 29. cho những phát biểu sau

(1) Trong dung dịch Na, Fe hầu như khử được AgNO3 thành Ag.

(2) đến Fe vào dung dịch FeCl3 dư sau phản ứng thu được dung dịch cất hai muối.

(3) hỗn hợp Na với Al hoàn toàn có thể tan trọn vẹn trong nước.

(4) Tính lão hóa của Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.

(5) các kim nhiều loại Fe, Ni, Zn đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân hỗn hợp muối của nó.