Khi chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải làm bản kiểm điểm để tổ chức Đảng mới có căn cứ quản lý. Dưới đây là mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng.

Đang xem: Bảng kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng


1. Chuyển sinh hoạt Đảng là gì? 2. Chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải khai những gì? 2.1 Mẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng 2.2 Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

1. Chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

Khi Đảng viên đổi công tác, ra nước ngoài hoặc đổi chỗ ở, Đảng viên sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng.

*

2. Chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải khai những gì?

Do chuyển sinh hoạt Đảng là việc Đảng viên phải chuyển đến sinh hoạt tại cơ sở Đảng khác nên khi chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên cần phải làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng cũng như làm bản tự kiểm điểm Đảng viên.
Dưới đây là biểu mẫu cụ thể:2.1 Mẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng
Tải về
Sửa/In biểu mẫu
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNGKính gửi: – Chi ủy chi bộ …………………………………… – Đảng ủy ……………………………………………..

Xem thêm: Top 6 Loại Sữa Rửa Mặt Se Khít Lỗ Chân Lông Cho Nam, 12 Sữa Rửa Mặt Se Khít Lỗ Chân Lông Tốt Nhất 2019

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………….Sinh ngày: …………………….. Tại: …………………………………….……Quê quán: ……………………………………………………………….………Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..
Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.Tôi xin trân trọng cảm ơn!…., ngày……tháng…….năm………Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)
………, ngày …. tháng …. năm …….BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMKính gửi:- Chi uỷ chi bộ………………………………………………………….- Đảng uỷ…………………………………………………………………Tên tôi là: …………. Sinh ngày ……. tháng ……. năm …….Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………….Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ……. tháng ……. năm……….Tại chi bộ: ……………………………………………………Chính thức ngày: …………………………… tại chi bộ: ……………………..Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………….Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: …………………………………………….1. Về tư tưởng chính trị: ………………………………………………………….2. Về đạo đức, lối sống: …………………………………………………3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: …………………………………4. Về tổ chức kỷ luật: ……………………………………………………5. Về khuyết điểm: ………………………………………………………Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ…, Đảng bộ… Nay, tôi xin được chuyển sinh hoạt Đảng đến chi bộ…, Đảng bộ….Kính mong chi ủy chi bộ …, Đảng ủy …. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt Đảng đến đơn vị mới.Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm:

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký và ghi rõ họ tên)NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ…………………………………………………………………………………………Ngày……tháng……năm…T/M CHI ỦYBÍ THƯĐẢNG UỶ …………………… XÁC NHẬN…………….Chữ ký đồng chí: …………………………………………………………………., ngày…… tháng…… năm…T/M ĐẢNG ỦYBÍ THƯ
Hướng dẫn mới về chuyển sinh hoạt Đảng chính thứcMẫu Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng dành cho mọi Đảng viênHướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *