Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị để xét công nhận đảng viên chính thức hiện được thực hiện theo mẫu nào? – Minh Thiện (TPHCM).

*

Mục lục bài viết

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (Mẫu 10-KNĐ)

Đảng viên dự bị sau khi đủ 12 tháng dự bị phải làm bản tự kiểm điểm để bổ sung hồ sơ công nhận đảng viên chính thức.

Đang xem: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị 2022

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Ảnh chụp một phần Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

Hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức bao gồm:

– Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

– Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

– Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

Xem thêm:

Bản nhận xét của đảng viên chính thức

– Bản nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

Trường hợp đặc biệt không phải lấy ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

Bản nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội

– Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

+ Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo Điểm 3.6 và 3.7, Mục 3 của Hướng dẫn 01-HD/TW.

Xem thêm: Những Bài Thơ 4 Câu Về TìNh Yêu LãNg MạN, +666 Bài Thơ 4 Câu Về Tình Yêu Lãng Mạn Ngọt Ngào

+ Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *