Có Nên Mua Hàng Ở Điện Máy Chợ Lớn

1
Thích
*
Yêu
*
Haha
*
Wow
*
Khóc
*
Giận
*
Thích
*

hoàn toàn có thể do chúng ta dính phải cái máy lỗi thôi