Có tất cả 18 quả táo cam và xoài

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Có toàn bộ 18 quả táo, cam và xoài. Số quả cam bằng một nửa quả táo. Số trái xoài vội vàng 3 lần số quả cam. Tính số trái táo?


*

Theo bài xích ra ta có sơ đồ:

TÁO |____|____|

CAM |____| } 18 QUẢ

XOÀI |____|____|____|

tổng số phần cân nhau là:

2 + 1 +3 = 6 ( phần)

Cam gồm số quả là:

18 : 6 = 3 (quả)

táo khuyết có số quả là:

3 : một nửa = 6 (quả)

Xoài gồm số trái là:

3 . 3 = 9 (quả)

Đ/S: cam: 3 qu . Hãng apple 6 qu. Xòa 9 qu

tks


*

số trái cam :(frac12)táo.

Bạn đang xem: Có tất cả 18 quả táo cam và xoài

Số quả xoài vội 3 lần cam tức là xoài :(frac31)cam.

(Leftrightarrow)Coi số cam là 1 phần thì số táo bị cắn dở là 2 phần với số xoài là 3 phần.

toàn bô phần = nhau là :

(1+2+3=6left(ph ight))

Số trái cam là :

(18:6 imes1=3left(quả ight))

Số quả táo bị cắn là :

(18:6 imes2=6left(quả ight))

Số trái xoài là :

(18-left(3+6 ight)=9left(quả ight))

Đáp số : cam : 3 trái cam

táo bị cắn dở : 6 quả táo

xoài : 9 trái xoài.


Bài giải

Ta có sơ đồ vật chỉ tổng số quả táo, trái cam cùng quả xoài như sau :

Số trái cam : !_____!

Số quả táo khuyết : !_____!_____!

Số trái xoài : !_____!_____!_____!

Nhìn vào sơ thứ vẽ trên, ta thấy tổng thể phần đều bằng nhau là :

1 + 2 + 3 = 6 ( phần )

Số trái cam có tất cả là :

18 : 6 x 1 = 3 ( quả )

Số quả táo bị cắn có tất cả là :

18 : 6 x 2 = 6 ( trái )

Số quả xoài có tất cả là :

18 - ( 3 + 6 ) = 9 ( trái )

Đáp số : Số cam tất cả : 3 quả.

Số táo apple có : 6 quả.

Xem thêm: Bảng Giá Bắt Sóng Wifi Từ Khoảng Cách 300M, 3 Cách Bắt Wifi Từ Xa Để Bạn Sử Dụng Thoải Mái

Số xoài gồm : 9 quả.


trong rổ có một số trong những quả cam và apple . Biết số quả cam it hơm số trái táon là 3quả .số trái cam bằng 1/2 số quả hãng apple .hỏi tất cả bao nhiêu trái cam ,bao nhiêu trái táo


Có tất cả 18 quả táo bị cắn , cam cùng xoài . Số trái cam bằng 50% số quả apple . Số quả xoài gấp 3 lần số quả cam . Tính số trái táo


Có tất cả 18 trái táo, cam với xoài. Số quả cam bằng một nửa số quả táo. Số quả xoài vội vàng 3 lần số trái cam. Tính số quả táo.


Có toàn bộ 18 quảtáo, cam cùng xoài. Số trái cam bằng một nửa số trái táo. Số quả xoài vội 3 lần số quả cam. Tính số quả táo.


Có toàn bộ 18 quả táo, cam, xoài. Số quả cam bằng 50% số quả táo. Số trái xoài vội vàng 3 lần số trái cam . Tính số trái táo?


Có tất cả 18 quả apple , cam và xoài . Số quả cam = 50% số quả táo apple . Số trái xoài gấp 3 lần số trái cam. Tính số quả táo bị cắn ?


Có tất cả 18 trái táo, cam và xoài. Số trái cam bằng 50% số quả táo. Số trái xoài vội vàng 3 lần số trái cam. Tính số trái táo. Cấp tốc mk tick mang đến nha ~.~


Có tất cả có 18 quả hãng apple , cam với xoài . Số trái cam bằng 1/2 số quả táo khuyết . Số quả xoàigấp 3 lần số trái cam . Tính số quả táo .


Có toàn bộ 18 quả táo, cam, xoài. Số trái cam bàng một nửa số quả táo. Số trái xoài vội vàng 3 lần số trái cam. Tính số trái táo.


có tất cả 18 quả táo apple , cam , xoài . Số trái cam bằng 1/2 số trái tao . Số quả xoài gấp 3 lần . Tính số quả apple ?