Công thức đơn giản nhất

Công thức phân tử cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số ngulặng tử của những nguim tố tất cả trong phân tử.Công thức đơn giản tốt nhất cho thấy tỉ lệ thành phần số nguyên ổn tử những nguim tố có vào phân tử (trình diễn bằng tỉ lệ thành phần các số nguyên tối giản).Công thức phân tử (chẳng hạn $C_xH_yO_zN_t$) có thể trùng Hay những bội số của công thức đơn giản dễ dàng độc nhất ($C_pH_qO_rN_s$):$C_xH_yO_zN_t=(C_pH_qO_rN_s)_n, n$ có thể là $1$ hoặc $2,3,...$$x:y:z:t=p:q:r:s$$2$. Thiết lập cách làm đơn giản và dễ dàng nhấta) Thí dụTừ tinch dầu zoochleby.com lài người ta tách được hợp hóa học $A$ gồm chứa cacbon, hiđro cùng oxi.Phân tích định lượng mang lại kết quả: $73,14\% C; 7,24\%H$. Hãy tùy chỉnh công thức đơn giản thức của $A$.Đặt bí quyết phân tử của $A$ là $C_xH_yO_z$.Thiết lập công thức đơn giản và dễ dàng độc nhất của $A$ là lập tỉ lệ $x:y:z$ ở dạng những số nguyên buổi tối giản.

Bạn đang xem: Công thức đơn giản nhất


*
$x:y:z=frac73,1412: frac7,241:frac19,6216=6,095:7,240:1,226 $
$=frac6,0951,226:frac7,2401,226:frac1,2261,226=4,971:5,905:1,000=5:6:1$Công thức đơn giản và dễ dàng duy nhất của $A$ là: $C_5H_6O$Công thức phân tử của $A$ gồm dạng: $C_5nH_6nO_n$ hoặc $(C_5H_6O)_n$ cùng với $n$ hoàn toàn có thể bởi $1,2,3,...$b) Tổng quátTừ hiệu quả đối chiếu nguim tố hòa hợp chất $C_xH_yO_zN_t$, ta lập tỉ trọng số nguyên ổn tử vào phân tử rồi chuyển tỉ lệ thành phần kia thành tỉ số buổi tối giản những số nguyên ổn $p, q, r, s$ thì được cách làm đơn giản dễ dàng nhất:$$x:y:z:t = frac\%C12:frac\%H1:frac\%O16;frac\%N14=...=p:q:r:s$$II - THIẾT LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ$1.$ Xác định khối lượng mol phân tửĐối cùng với hóa học khí cùng hóa học lỏng dễ dàng hóa tương đối, bạn ta xác minh cân nặng mol phân tử dựa vào tỉ kăn năn của bọn chúng (ngơi nghỉ thể khí) so với một hóa học khí đã biết theo công thức:$$M_A=M_B.d_A/B; M_A=29. d_ A/kk$$Đối với hóa học rắn cùng hóa học lỏng khó khăn hóa khá, người ta đo độ giảm nhiệt độ đông quánh hoặc đo độ tăng ánh nắng mặt trời sôi của hỗn hợp so với dung môi (xem phần bốn liệu) cùng tính được cân nặng mol phân tử của hóa học rã không mờ khá, không năng lượng điện li. Ngày ni, fan ta thường dùng phương thức phổ trọng lượng để xác minh trọng lượng mol phân tử.2. Thiết lập bí quyết phân tửa) Thí dụTừ tinch dầu zoochleby.com lài, bạn ta tách bóc được hợp chất $A$ gồm cất cacbon, hiđro cùng oxi. Phân tích định lượng mang đến công dụng : $73,14\%C; 7,24\%H$.

Xem thêm: Dạy Con Thông Minh Từ Trong Bụng Mẹ Hiệu Quả Nhất, Làm Thế Nào Để Con Thông Minh Từ Trong Bụng Mẹ

Biết phân tử khối lượng của $A$ là $164$. Hãy xác định cách làm phân tử của $A$.* Thiết lập phương pháp phân tử của $A$ qua phương pháp đơn giản dễ dàng độc nhất vô nhị.Từ số liệu phân tích nguyên ổn tố, sinh sống mục $I.2$, chúng ta đang tùy chỉnh cấu hình được phương pháp đơn giản độc nhất vô nhị của $A$ là $C_5H_6O$.Đặt công thức phân tử của $A$ là $C_xH_yO_z$ ta gồm : $C_xH_yO_z = (C_5H_6O)_n$$Rightarrow M_ (C_5H_6O)_n =164 Rightarrow (5 . 12 + 6+ 16).n=164 Rightarrow n=2$Vậy: $C_xH_yO_z = C_ 10 H_ 12 O_2$* Thiết lập bí quyết phân tử của $A$ ko qua bí quyết đơn giản và dễ dàng tốt nhất Ta có: $M_ (C_xH_yO_z)=164; C=73.14\%; H=7,24\%; O=19,62\% $.Vậy: $fracx.12164=frac73,14100 Rightarrow x=frac164. 73,1412 . 100 = 9,996 approx 10$ $fracy164=frac7,24100Rightarrow y=frac164. 7,24100=11,874 approx 12 $ $fracz.16164=frac19,62100Rightarrow z=frac164 . 19,6216.100=2,01 approx 2 $ $C_xH_yO_z=C_10H_ 12O_2$b) Tổng quátThiết lập phương pháp phân tử qua công thức đơn giản và dễ dàng duy nhất là cách thức tổng quát hơn cả.