Đặt câu hỏi cho từ gạch chân lớp 6

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân trong giờ đồng hồ Anh là dạng bài bác tập phổ biến thường lộ diện trong các bài kiểm tra, đề thi môn giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân lớp 6

Nếu new nghe qua, các bạn sẽ nghĩ rằng đó là một chủ thể trong tiếng Anh không có gì quánh sắc. Nhưng thực tiễn lại khác, hầu hết chúng ta sinh viên khi tham gia học đều băn khoăn rằng trù trừ đặt câu hỏi bằng giờ đồng hồ Anh như thế nào. Hi vọng, đây vẫn là tài liệu hữu ích, giúp các bạn nắm vững đều kỹ năng cần thiết và trau dồi loài kiến thức kết quả để chuẩn bị sẵn sàng cho ngẫu nhiên kỳ thi nào. Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm với CNTA nhé !

Video phía dẫn bài xích tập đặt thắc mắc cho từ gạch men chân

I. Chú ý khi làm bài bác đặt thắc mắc cho phần gạch ốp chân

– thứ 1 ta phải xác định được từ nhằm hỏi.

– từ bỏ bị gạch men chân không lúc nào xuất hiện trong câu hỏi.

– nếu trong câu:

+/ sử dụng động từ thường xuyên thì ta đề xuất mượn trợ động từ và hòn đảo trợ động từ lên trước công ty ngữ với sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ nếu như trong câu sử dụng “động tự tobe”, “động tự khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ bỏ tobe”, “động tự khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ và sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– trường hợp trong câu có từ bị gạch ốp chân dùng đều từ sau thì khio gửi sang thắc mắc ta cần đổi khớp ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

*

Hãy tham khảo triết lý đặt câu hỏi cho thành phần gạch chân tiếng anh trước lúc làm bài bác tập nhé !

II. Các từ nhằm hỏi thường gặp trong tiếng Anh.

1. What: vật gì (Dùng nhằm hỏi đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: dòng mà (Dùng để hỏi khi tất cả sự lựa chọn)

3. Where: nơi đâu (Dùng để hỏi đến vị trí, xứ sở …)

4. When: lúc nào (Hỏi cho thời gian, thời gian …)

5. Who: ai, tín đồ mà (Hỏi mang đến người)

=> Whom: người mà (Hỏi đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vày you buy any books (for)?

=> Whose: của fan mà (Hỏi đến tính tự sở hữu, download cách, đại từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: lý do (Hỏi mang đến lí do, nguyên nhân)

7. How: thế nào (Hỏi đến tính từ, trạng từ, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi đến tuổi

9. How tall: hỏi cho chiều cao của người

10. How high: hỏi cho độ cao của vật

11. How thick: hỏi đến độ dày

12. How thin: hỏi mang lại độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi đến độ rộng

15. How broad: hỏi cho bề rộng

16. How deep: hỏi cho độ sâu

17. How fast: hỏi mang lại tốc độ

18. How far … from … to lớn …: hỏi đến độ xa

19. How long: hỏi mang lại độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to vày my homework.

=> How long does it take you to do your homework?

(Nó mang mất của người tiêu dùng bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to school every day.

=> How often do you go to school?

How much: hỏi mang lại giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi mang lại số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho con số với danh trường đoản cú đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vày you have here?

III. Bài bác tập trường đoản cú luyện

Đặt thắc mắc cho phần gạch men chân

1. I want lớn see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They vị not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go to lớn a shop tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going to lớn visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to domain authority Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes lớn the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete và Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I & my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen lớn musicin my không tính phí time.

……………………………………………………………….

20. I often listen to musicin my không tính phí time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go lớn the shoe cửa hàng in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple và a churchin Thailand.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderto get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the cửa hàng over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone card.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue to Ho chi Minh City.

……………………………………………………………….

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jack is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want lớn return khổng lồ America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels lớn Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes khổng lồ the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Phái nam leaves home at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these lettersto her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen lớn music in my free time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go lớn the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a hotel.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go khổng lồ the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions & tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the các buổi party at 11.o’clock.

……………………………………………………………….

60. John goes lớn the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker to California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

Xem thêm: Soạn Bài Tính Thống Nhất Chủ Đề Của Văn Bản, Ngữ Văn Lớp 8

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.…

…………………………………………………………….

67.I will go khổng lồ the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack and I get to school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t bởi his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go to the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

IV. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the siêu thị over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone thẻ to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho đưa ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The bank is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned khổng lồ Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled lớn Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went to lớn the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Phái nam left home at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters to her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines and newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen khổng lồ musicin my free time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to lớn the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go lớn the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the quái thú last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went to the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vì his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour lớn get to school.

………………………………………………

14.- She last rode a bike two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving thử nghiệm two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went lớn the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her cat stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money khổng lồ her brother.

………………………………………………

28.- We went to lớn school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people khổng lồ the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go to lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vì chưng anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money khổng lồ Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word to lớn complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ vày you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went to lớn a tiệc nhỏ last night

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

2. He goes khổng lồ the cinema every Saturday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

3. I’ve got a red car

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

4. I go lớn bed at midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

5. I met an old friend yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: No, I have never been to new york before

Reporter: Well, good luck then.

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books vị you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the tiệc ngọt start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her to lớn finish the composition?

6 – What do you need a phone oto for?

7 – How far is it from Hue khổng lồ Ho đưa ra Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give her?

12 – What did they vì chưng two weeks ago?

When did they return lớn America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel to lớn Nha Trang?

16 – Why did she go lớn the doctor?

17 – What time did phái mạnh leave trang chủ yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

20 – When does she usually vị the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz send these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – vị you have magazines và newspapers?

25 – What bởi you often vị in your không tính tiền time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan like playing?

30 – How often do you go lớn the movies?

31 – When vì chưng they go to the beach?

32 – Where vị they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give her for her birthday?

7 – Where did the company send the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you to lớn get khổng lồ school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he vì chưng two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

20 – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she gọi the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you vày last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give the money to?

28 – How did we go to lớn school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite to lớn the party?

31 – Did you go lớn the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave money to lớn Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges