Điền Vào Chỗ Trống Để Hoàn Thành Các Thành Ngữ Tục Ngữ Sau

2.đồng sức đồng ......Bạn vẫn xem: Điền vào khu vực trống để chấm dứt các thành ngữ phương ngôn sau

3.một miếng lúc ...... Bằng 1 gói khi no

4.đoàn kết là...... Chia rẽ là chết

5.thật thà là ..... Quy quái

6.cây ...... Ko sợ chết đứng

7.trẻ cậy cha, già cậy .....

Bạn đang xem: Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ tục ngữ sau

8.tre già ...... Mọc

9.trẻ tín đồ ...... Dạ

10.trẻ trồng na,già trồng .......


*

1.Đồng trung khu hợp lực

2.Đồng mức độ đồng lòng

3.Một miếng khi đói bằng một miếng khi no

4.Đoàn kết là sống,chia rẽ là chết

5.Thật thà là cha quỷ quái

6.Cây ngay ko sợ bị tiêu diệt đứng

7.Trẻ cậy cha,già cậy con

8.Tre già măng mọc

9.Trẻ người non dạ

10. Trẻ trồng na , già trồng chuối

chúc bạn học giỏi !


*

điền vào vị trí trống để dứt các thành ngữ, tục ngữ

Đồng... Hợp lực

đồng mức độ đồng...

một miếng khi...bằng một gói khi no

Đoàn kết là..., phân chia rẽ là chết

cây...ko sợ chết đứng

trẻ cậy già, già cậy...

tre già...mọc

trẻ người....dạ

trẻ trồng na,già trồng.....

Đồng ...... Thích hợp lực

Cây .......... Ko sợ bị tiêu diệt đứng

Đồng mức độ đồng ...........

Xem thêm: Review Lăn Khử Mùi Scion Có Tốt Không, Có Dùng Được Cho Bà Bầu Không?

Tre già ........ Mọc

Trẻ cậy cha, già cậy ..........

Chọn thành ngữ, tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi khu vực trống :

(Trẻ lên ba, các bạn học nói; Trẻ fan non dạ, Tre non dễ uốn ; Tre già, măng mọc)


*

Điền từ chứa thanh hỏi hoặc thanh vấp ngã để hoàn hảo các thành ngữ, tục ngữ

Gió .................... Là chổi trời

Ra đường ................ Già, về bên ............... Trẻ

Tìm hầu hết từ trái nghĩa nhau trong các thành ngữ, tục ngữ sau:

b) ba chìm bảy nổi.

c) Nắng chóng trưa, mưa giường tối.

d) yêu tre, trẻ đến nhà; kính già, già nhằm tuổi cho.

1 .Tìm đầy đủ câu ca dao tục ngữ nói về sự việc kính trọng trẻ nhỏ và bạn già ( 1 câu phải tất cả cả trẻ nhỏ và tín đồ lớn )

Ví dụ : Yêu trẻ , trẻ mang lại nhà

Kính già , già nhằm tuổi cho

2 . Tìm phần đông câu ca dao châm ngôn nói về sự tôn trọng thanh nữ ( không nhất thiết là đàn bà ngoài thôn hội )

Ví dụ :...................................

Thành ngữ nào sau đây chỉ sự ngây thơ, gàn dột, không biết suy xét chín chắn ?