EM ĐỢI ANH ĐẾN HOA CŨNG TÀN

Bài hát : "Anh hóng em cho đến khi hoa kia cũng tàn"là 1 bài hát danh tiếng -我等到花儿也谢了-Wǒ děngdào huā er yě xièle
每个人都在问 我到底还在等什么?Měi gèrén dōu zài wèn wǒ dàodǐ hái zài děng shénme?Mọi fan đều cứ hỏi: "rốt cuộc anh vẫn đợi đồ vật gi chứ?"

等到春夏秋冬 都过了难道还不够? Děngdào chūn xià qiūdōng dōuguòle nándào huán bùgòu?Đợi đến xuân hạ thu đông đã qua rồi, lẽ như thế nào còn không đủ sao? 其实是因为我的心有一个缺口 Qíshí shì yīnwèi wǒ de xīn yǒu yīgè quēkǒuThật ra bởi vì lỗ hỏng trong trái tim anh 等待拿走的人把它还给我 Děngdài ná zǒu de rén bǎ tā hái gěi wǒĐang chờ tín đồ mang nó đi rất có thể trả về cho anh 每个人都在说 这种爱情没有结果 Měi gèrén dōu zài shuō zhè zhǒng àiqíng méiyǒu jiéguǒMọi người đều nói với anh rằng: "tình yêu thương này vốn không có kết quả" 我也知道 你永远都不能够爱我 Wǒ yě zhīdào nǐ yǒngyuǎn dōu bù nénggòu ài wǒAnh cũng biết em mãi mãi chẳng thể yêu anh, yêu hết lòng 其实我只是希望 你有时想一想我 Qíshí wǒ zhǐshì xīwàng nǐ yǒushí xiǎng yī xiǎng wǒThật ra anh cũng chỉ mong muốn thỉnh thoảng em đang nhớ cho anh 你却已经渐渐渐渐什么都不再说 Nǐ què yǐjīng jiànjiànjiàn jiàn shénme dōu bù zàishuō mà lại em lại cứ dần dần, từ từ im lặng ko phải nói gì 我睡不着的时候 会不会有人陪着我? Wǒ shuì bùzháo de shíhòu huì bù huì yǒurén péizhe wǒ?Những lúc anh mất ngủ, liệu rằng bao gồm ai sẽ mặt anh? 我难过的时候 会不会有人安慰我? Wǒ nánguò de shíhòu huì bù huì yǒurén ānwèi wǒ?Những khi anh đau buồn, liệu rằng bao gồm ai sẽ an ủi anh? 我想说话的时候 会不会有人了解我?Wǒ xiǎng shuōhuà de shíhòu huì bù huì yǒurén liǎojiě wǒ?Những khi anh muốn được chổ chính giữa sự, liệu gồm ai có thể thấu đọc anh? 我忘不了你的时候 你会不会来疼我? Wǒ wàng bùliǎo nǐ de shíhòu nǐ huì bù huì lái téng wǒ?Những khi anh cần yếu quên em, liệu em sẽ tới xoa nhẹ nỗi lòng vào anh chứ? 你知不知道, 你知不知道,Nǐ zhī bù zhīdào, nǐ zhī bù zhīdào, Này em gồm biết chăng, này em bao gồm hay chăng, 我等到花儿也谢了 Wǒ děngdào huā er yě xièle Anh hóng em, đợi mang đến hoa cũng tàn rồi 你知不知道, 你知不知道,Nǐ zhī bù zhīdào, nǐ zhī bù zhīdào,Này em tất cả biết chăng, này em tất cả hay chăng, 我等到花儿也谢了 Wǒ děngdào huā er yě xièleAnh ngóng em, đợi cho hoa cũng tàn rồi...

Bài hát Anh hóng em cho đến khi hoa cũng tàn - lời Trung

每个人都在问 我到底还在等什么?等到春夏秋冬 都过了难道还不够?其实是因为我的心有一个缺口等待拿走的人把它还给我每个人都在说 这种爱情没有结果我也知道 你永远都不能够爱我其实我只是希望 你有时想一想我你却已经渐渐渐渐什么都不再说我睡不着的时候 会不会有人陪着我?我难过的时候 会不会有人安慰我?我想说话的时候 会不会有人了解我?我忘不了你的时候 你会不会来疼我? 你知不知道, 你知不知道,我等到花儿也谢了 你知不知道, 你知不知道,我等到花儿也谢了

Bài hát Anh ngóng em đến khi hoa cũng tàn - phiên âm

Měi gèrén dōu zài wèn wǒ dàodǐ hái zài děng shénme?

Děngdào chūn xià qiūdōng dōuguòle nándào huán bùgòu?

Qíshí shì yīnwèi wǒ de xīn yǒu yīgè quēkǒuDěngdài ná zǒu de rén bǎ tā hái gěi wǒMěi gèrén dōu zài shuō zhè zhǒng àiqíng méiyǒu jiéguǒWǒ yě zhīdào nǐ yǒngyuǎn dōu bù nénggòu ài wǒQíshí wǒ zhǐshì xīwàng nǐ yǒushí xiǎng yī xiǎng wǒNǐ què yǐjīng jiànjiànjiàn jiàn shénme dōu bù zàishuō Wǒ shuì bùzháo de shíhòu huì bù huì yǒurén péizhe wǒ?Wǒ nánguò de shíhòu huì bù huì yǒurén ānwèi wǒ?Wǒ xiǎng shuōhuà de shíhòu huì bù huì yǒurén liǎojiě wǒ?Wǒ wàng bùliǎo nǐ de shíhòu nǐ huì bù huì lái téng wǒ?Nǐ zhī bù zhīdào, nǐ zhī bù zhīdào, Wǒ děngdào huā er yě xièle Nǐ zhī bù zhīdào, nǐ zhī bù zhīdào,Wǒ děngdào huā er yě xièle

Bài hát Anh ngóng em cho đến khi hoa cũng tàn - lời Việt

Mọi fan đều cứ hỏi: "rốt cuộc anh đã đợi đồ vật gi chứ?"

Đợi mang đến xuân hạ thu đông vẫn qua rồi, lẽ làm sao còn chưa đủ sao? thật ra bởi vì lỗ lỗi trong trái tim anh Đang chờ người mang nó đi có thể trả về mang đến anh Mọi người đều nói cùng với anh rằng: "tình yêu thương này vốn không có kết quả"Anh cũng biết em mãi mãi chẳng thể yêu anh, yêu không còn lòngThật ra anh cũng chỉ hy vọng thỉnh thoảng em vẫn nhớ mang lại anh nhưng em lại cứ dần dần dần, từ từ im lặng chẳng hề nói gì số đông khi anh mất ngủ, liệu rằng gồm ai sẽ bên anh? đông đảo khi anh nhức buồn, liệu rằng gồm ai sẽ yên ủi anh? đầy đủ khi anh mong được chổ chính giữa sự, liệu tất cả ai có thể thấu đọc anh? đều khi anh cấp thiết quên em, liệu em sẽ đến xoa nhẹ nỗi lòng trong anh chứ? Này em tất cả biết chăng, này em bao gồm hay chăng, Anh đợi em, đợi đến hoa cũng tàn rồi Này em bao gồm biết chăng, này em gồm hay chăng,Anh đợi em, đợi mang đến hoa cũng tàn rồi...