Giáo trình luật hiến pháp việt nam đại học luật hà nội

*
Kí hiệu phân loại 34(V)11(075) Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội Nhan đề Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hoà ; Lê Minh Tâm ... Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2019 Mô tả vật lý 680 tr. ; 22 cm.

Bạn đang xem: Giáo trình luật hiến pháp việt nam đại học luật hà nội

Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: khái niệm và những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp; sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường;... Từ khóa Việt Nam Từ khóa Giáo trình Từ khóa Luật Hiến pháp Tác giả(bs) CN Thái, Vĩnh Thắng,, GS. TS., Tác giả(bs) CN Tô, Văn Hoà,, PGS. TS., Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(20): DSVGT 008022-41
00000000nam#a2200000ua#4500001002004005008009020039040041044084110245250260300504520653653653700700852856890911912925926927
73230
1
BC0D3507-44CC-4010-8087-6131E3CC793F
202112311759
200107s2019 vm vie
1 0
|a9786048115715|c95000
|a20211231175548|bluongvt|c20211231084614|dhuent|y20191210173242|zhuent
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|avm
|a34(V)11(075)|bGIA 2019
2 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
10|aGiáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hoà ; Lê Minh Tâm ...
|aTái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung
|aHà Nội : |bTư pháp, |c2019
|a680 tr. ; |c22 cm.

Xem thêm: “ Anh Lại Muốn Cùng Em Đi Về Nơi Bình Yên Và Nắng Chiều, Hợp Âm Ghé Qua

|aTài liệu tham khảo: tr. 673 - 674.|b18
|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: khái niệm và những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp; sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường;...
|aViệt Nam
|aGiáo trình
|aLuật Hiến pháp
1 |aThái, Vĩnh Thắng,|cGS. TS.,|eChủ biên
1 |aTô, Văn Hoà,|cPGS. TS.,|eChủ biên
|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(20): DSVGT 008022-41
1|uhttps://zoochleby.com/giao-trinh-luat-hien-phap-viet-nam-dai-hoc-luat-ha-noi/imager_1_556_700.jpg
|c1|a20|b2|d2
|aNguyễn Thị Huệ
|aNguyễn Thị Hiền
|aG
|a0
|aGT

Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 008041 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2019 Giáo trình 20
2 DSVGT 008040 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2019 Giáo trình 19
3 DSVGT 008039 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2019 Giáo trình 18
4 DSVGT 008038 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2019 Giáo trình 17
5 DSVGT 008037 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2019 Giáo trình 16
6 DSVGT 008036 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2019 Giáo trình 15
7 DSVGT 008035 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2019 Giáo trình 14
8 DSVGT 008034 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2019 Giáo trình 13
9 DSVGT 008033 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2019 Giáo trình 12
10 DSVGT 008032 Đọc sinh viên 34(V)11(075) GIA 2019 Giáo trình 11
*
*
12of2
*
*

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hòa ; Lê Minh Tâm ...