KHI MỚI THÀNH LẬP, ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CÓ TÊN LÀ GÌ?

Đoàn thanh niên là một trong những tổ chức thiết yếu trị và xã hội của Việt Nam. Đây là tổ chức dành cho thanh niên Việt Nam. Tổ chức triển khai là chỗ để ươm mầm cho đội ngũ thống trị và chỉ đạo tương lai của Đảng cùng sản Việt Nam. Khi được thành lập, Đoàn thanh niên Cộng sản hồ Chí Minh mang tên là Đoàn giới trẻ Cộng sản Đông Dương.

Bạn đang xem: Khi mới thành lập, đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh có tên là gì?

Câu hỏi: khi được thành lập, Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh có tên là gì?

A. Đoàn tuổi teen Cộng sản Việt Nam.

B. Đoàn bạn teen Cộng sản Đông Dương.

C. Đoàn thanh niên Phản đế Đông Dương.

D. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương.

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương.


Khi được thành lập, Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ nước Chí Minh mang tên là Đoàn bạn teen Cộng sản Đông Dương.

Giải say mê của gia sư Top giải thuật về lí vị chọn đáp án B.

- Từ khi được ra đời (năm 1931 mang lại năm 1936) Đoàn bạn teen Cộng sản hồ Chí Minh mang tên gọi là Đoàn thanh niên Việt Nam, Đoàn giới trẻ Cộng sản Đông Dương

- từ thời điểm năm 1937 mang lại năm 1939 tên gọi là Đoàn tuổi teen Dân công ty Đông Dương.

- từ thời điểm tháng 11/1939 mang đến tháng 4/1941 tên thường gọi là Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương.

- từ thời điểm tháng 5/1941 đến năm 1956 mang tên thường gọi là Đoàn tuổi teen cứu quốc Việt Nam.

- từ tháng 2/1970 đến tháng 11/1976 mang tên gọi là Đoàn giới trẻ lao động Hồ Chí Minh.

- từ tháng 12/1976 tới thời điểm này mang tên thường gọi là Đoàn bạn trẻ cộng sản hồ Chí Minh.

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung cập nhật thêm kỹ năng và kiến thức về Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh,

Câu 1. Bài ca thỏa thuận của Đoàn (Đoàn ca) tuổi teen Cộng sản hồ Chí Minh có tên là gì?

A. Thanh niên tuân theo lời Bác.

B. Tiến nhanh đoàn viên.

C. Tuổi trẻ nạm hệ bác Hồ.

D. Lên đàng.

Đáp án đúng: A. Thanh niên làm theo lời Bác.

Câu 2. Tác đưa của bài bác Đoàn ca là ai?

A. Văn Cao.

B. Lưu giữ Hữu Phước.

Xem thêm: “ Trứng Rán Cần Mỡ Bắp Cần Bơ Chế, Trứng Rán Cần Mỡ, Bắp Cần Bơ Yêu Eat

C. Hoàng Hà.

D. Hoàng Hòa.

Đáp án đúng: D. Hoàng Hòa.

Câu 3. Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ nước Chí Minh tổ chức và hoạt động theo qui định nào?

A. Thích hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống độc nhất hành động.

B. Tập trung dân chủ.

C. Thảo luận dân chủ.

D. Trường đoản cú nguyện, tự quản.

Đáp án đúng: B. Triệu tập dân chủ.

Câu 4. Hãy cho biết thêm cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

A. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.

B. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.

C. Ban Chấp hành Đoàn những cấp.

D. Ban thường xuyên vụ Đoàn những cấp.

Đáp án đúng: B. Đại hội đại biểu Đoàn những cấp.

Câu 5. cơ quan lãnh đạo tối đa của chi đoàn là gì?

A. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.

B. Đại hội đoàn viên.

C. Ban Chấp hành đưa ra đoàn.

D. Đoàn cấp cho trên.

Đáp án đúng: B. Đại hội đoàn viên.

---------------------------

Trên đây Top lời giải sẽ cùng các bạn tìm gọi về Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ Chí Minh. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu dụng khi đọc nội dung bài viết này, chúc các bạn học tốt.