Lời bài hát thà trắng thà đen

Nếu biết tình ta sẽ lỡ làngThì thôi em hãy bước sang ngangVui mặt tình mới sao em khóc?Để nát lòng tôi khúc muộn màngChúng mình không hề yêu nhau thì thôi Anh thổ lộ đi chẳng rước một lời tất cả gì mà lại ngại anh ơi có gì nhưng đành gian sảo Em không còn kết tội anh đâu Duyên tình ko trọn khổ cực làm bỏ ra Em cũng như anh thú vui vui được gì Chẳng thà con đường tình đôi chỗ Em về trọn tình duyên mới Còn anh đi cưới vk là xong Duyên kiếp song ta từ trên đây thôi bẽ bàng kỷ niệm chôn kín trong tim Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ bận tâm chi mối duyên hờ Duyên tình ko trọn xa nhau là rộng Gian díu chi thêm đớn đau tủi hờn có gì nhưng mà gại anh ơi Chẳng còn gì mà lo liệu Tình ko thương xin chớ lụy vương vãi

Bạn đang xem: Lời bài hát thà trắng thà đen


Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Người Hãy Nói Tất Cả Là Tại Em Sai Đi, Anh Chẳng Sao Mà

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.