Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dục Khoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

*

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào các tổ Các bạn nhớ trình bày bàira cho mình luôn nha

*

*

Gọi a là số tổ cần chia và a thuộc số tự nhiên khác 0

24 chia hết cho a} a thuộc Ư(24) và a nhiều nhất

108 chia hết cho a} a thuộc Ư(108) và a nhiều nhất

Vậy a là ƯCLN (24,108)

Ư(108)={1,108,2,54,3,36,4,27,6,18,9,12}

Ư(24)={1,24,2,12,3,8,4,6}

ƯCLN(24,108)=12(tổ)

Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 tổ

Khi đó mỗi tổ có:

Số bác sĩ là: 24:12= 2(bác sĩ)

Số y tá là: 108:12= 9(y tá)

*

gọi số cần tìm là a

108 chia hết cho a

24 chia hết cho a

suy ra a làước chung lớn nhất

24=6.4=6.2.2=3.2.2.2=3.23

108=54.2=2.6.9=2.3.2.3.3=22.33

ƯCLN(24,108)=22.3=12

Vậy có thể chiađược nhiều nhất 12 tổ

chỉ cần phân tích ra thừa số nguyên tố thôi mà

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào các tổ

Vì(ƯCLNleft(24,108
ight)=12)nên có thể chia nhiều nhất 12 tổ để bác sĩ và y tá đc chia đều vào các tổ

lời giải

Số tổ nhiều nhất chính là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và y tá

Ta có24=23.3″ class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>24=23.324=23.3

Quảng cáo

108=22.33″ class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>108=22.33108=22.33

ƯCLN (24; 108)= 22.3 = 12

Vậy có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ.

Đang xem: Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào các tổ?

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào các tổ

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào mỗi tổ?

Số tổ nhiều nhất chính là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và y tá.

Ta có: 24 = 23.3

108 = 22.33

ƯCLN(24;108) = 22.3 = 12

Vậy có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ.

Một đội Y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá .Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào mỗi tổ .

Xem thêm: Học Tốt Ngữ Văn Bài: Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Soạn Bài Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

Gọi a là số tổ cần chia vàa∈N” class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>a∈Na∈N*

24 chia hết cho a => a thuộc Ư(24) , a nhiều nhất

108 chia hết cho a => a thuộc Ư(108) , a nhiều nhất

Vậy a là ƯCLN ( 24;108)

U(108) = {1;2;3;4;6;9;12;18;27;36;54;108}

U(24) = { 1;2;3;4;6;8;12;24}

UCLN(24;108) = { 12 }

Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 tổ .

Một đội Y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá .Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào mỗi tổ .

Gọi a là số tổ cần chia vàa∈N” class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>a∈Na∈N*

24 chia hết cho a => a thuộc Ư(24) , a nhiều nhất

108 chia hết cho a => a thuộc Ư(108) , a nhiều nhất

Vậy a là ƯCLN ( 24;108)

U(108) = {1;2;3;4;6;9;12;18;27;36;54;108}

U(24) = { 1;2;3;4;6;8;12;24}

UCLN(24;108) = { 12 }

Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 tổ .

Xem thêm:

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào mỗi tổ?

Theo đề bài, ta thấy số tổ = ƯCLN(24,108)=12 Vậy có thế chi nhiều nhất thành 12 tổđể số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào các tổ .

~ HT ~

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá . Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào các tổ ?

Một đội y tế có 24 bác sĩ, 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào một tổ

ta co:SO TO LA UCLN<24;108> 24=2.2.2.3 108=2.2.3.3.3.3 UCLN(24;108)=2.2.3=18 vay so to chia duoc la 18 to

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá .Có thể chia đội y tá đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ ?

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *