MỘT ĐỘI Y TẾ CÓ 24 BÁC SĨ VÀ 108 Y TÁ

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dục Khoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một team y tế bao gồm 24 chưng sĩ cùng 108 y tá. Rất có thể chia nhóm y tế đó những nhất thành mấy tổ để số bác bỏ sĩ cũng tương tự số y tá được chia đều vào những tổ chúng ta nhớ trình diễn bàira đến mình luôn nha


*

*

Gọi a là số tổ nên chia với a nằm trong số tự nhiên và thoải mái khác 0

24 phân tách hết đến a} a thuộc Ư(24) cùng a những nhất

108 phân tách hết cho a} a nằm trong Ư(108) cùng a những nhất

Vậy a là ƯCLN (24,108)

Ư(108)=1,108,2,54,3,36,4,27,6,18,9,12

Ư(24)=1,24,2,12,3,8,4,6

ƯCLN(24,108)=12(tổ)

Vậy rất có thể chia được nhiều nhất 12 tổ

Khi kia mỗi tổ có:

Số chưng sĩ là: 24:12= 2(bác sĩ)

Số y tá là: 108:12= 9(y tá)


*

gọi số phải tìm là a

108 phân chia hết đến a

24 phân tách hết đến a

suy ra a làước chung to nhất

24=6.4=6.2.2=3.2.2.2=3.23

108=54.2=2.6.9=2.3.2.3.3=22.33

ƯCLN(24,108)=22.3=12

Vậy hoàn toàn có thể chiađược những nhất 12 tổ

chỉ buộc phải phân tích ra vượt số yếu tắc thôi mà


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

Một nhóm y tế có 24 chưng sĩ với 108 y tá. Có thể chia nhóm y tế đó các nhất thành mấy tổ nhằm số bác sĩ cũng như số y tá được chia những vào các tổ


Vì(ƯCLNleft(24,108 ight)=12)nên rất có thể chia các nhất 12 tổ để chưng sĩ và y tá đc chia gần như vào những tổ


lời giải

Số tổ những nhất chính là ước chung lớn số 1 của số bác sĩ và y tá

Ta có24=23.3" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">24=23.324=23.3

Quảng cáo

108=22.33" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">108=22.33108=22.33

ƯCLN (24; 108)= 22.3 = 12

Vậy rất có thể chia được rất nhiều nhất là 12 tổ.

Bạn đang xem: Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá


Một đội y tế có 24 chưng sĩ cùng 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó những nhất thành mấy tổ để số bác bỏ sĩ cũng như số y tá được chia các vào các tổ?


Một nhóm y tế bao gồm 24 bác bỏ sĩ cùng 108 y tá. Có thể chia team y tế đó những nhất thành mấy tổ nhằm số bác sĩ tương tự như số y tá được chia hầu hết vào các tổ


Một team y tế bao gồm 24 bác sĩ và 108 y tá. Rất có thể chia đội y tế đó những nhất thành mấy tổ nhằm số bác bỏ sĩ cũng tương tự số y tá được chia rất nhiều vào từng tổ?


Số tổ những nhất đó là ước chung lớn số 1 của số chưng sĩ cùng y tá.

Ta có: 24 = 23.3

108 = 22.33

ƯCLN(24;108) = 22.3 = 12

Vậy có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ.


Một nhóm Y tế có 24 bác sĩ với 108 y tá .Có thể phân tách đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ tương tự như y tá được chia đông đảo vào mỗi tổ .

Xem thêm: Học Tốt Ngữ Văn Bài: Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Soạn Bài Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính


Gọi a là số tổ yêu cầu chia vàa∈N" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">a∈Na∈N*

24 chia hết cho a => a thuộc Ư(24) , a nhiều nhất

108 chia hết cho a => a ở trong Ư(108) , a những nhất

Vậy a là ƯCLN ( 24;108)

U(108) = 1;2;3;4;6;9;12;18;27;36;54;108

U(24) = 1;2;3;4;6;8;12;24

UCLN(24;108) = 12

Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 tổ .


Một team Y tế gồm 24 chưng sĩ với 108 y tá .Có thể phân tách đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để những bác sĩ cũng tương tự y tá được chia mọi vào từng tổ .


Gọi a là số tổ đề nghị chia vàa∈N" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">a∈Na∈N*

24 phân tách hết đến a => a nằm trong Ư(24) , a các nhất

108 phân tách hết cho a => a thuộc Ư(108) , a nhiều nhất

Vậy a là ƯCLN ( 24;108)

U(108) = 1;2;3;4;6;9;12;18;27;36;54;108

U(24) = 1;2;3;4;6;8;12;24

UCLN(24;108) = 12

Vậy rất có thể chia được không ít nhất 12 tổ .


Một đội y tế tất cả 24 bác bỏ sĩ cùng 108 y tá. Có thể chia team y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác bỏ sĩ cũng tương tự số y tá được chia số đông vào từng tổ?


Theo đề bài, ta thấy số tổ = ƯCLN(24,108)=12 Vậy có thế chi nhiều nhất thành 12 tổđể số bác sĩ cũng giống như số y tá được chia những vào các tổ .

~ HT ~


Một đội y tế có 24 bác bỏ sĩ cùng 108 y tá . Rất có thể chia nhóm y tế đó những nhất thành mấy tổ nhằm số bác sĩ cũng tương tự số y tá được chia mọi vào những tổ ?


Một team y tế có 24 bác sĩ, 108 y tá. Hoàn toàn có thể chia nhóm y tế đó các nhất thành mấy tổ để những bác sĩ cũng như y tá được phân tách đều vào một trong những tổ


ta co:SO to LA UCLN<24;108> 24=2.2.2.3 108=2.2.3.3.3.3 UCLN(24;108)=2.2.3=18 vay mượn so to chia duoc la 18 to


Một đội y tế gồm 24 bác bỏ sĩ với 108 y tá .Có thể phân chia đội y tá đó nhiều nhất thành mấy tổ để những bác sĩ tương tự như các y tá được chia phần đông vào từng tổ ?


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên