Mưa Bên Chồng Có Làm Em Khóc

ghi nhớ em nhiều nhưng chẳng nói Nói ra nhiều cũng vậy thôi Ôi đớn nhức đã nhiều rồi Một lời thêm càng bi thiết thêm Còn hứa hẹn gì? Biết bao lần em sẽ hứa hứa hẹn cho nhiều rồi lại quên Anh thông báo ai bây chừ Ngày còn đây bạn còn đây cuộc sống nào hóng Này em hỡi con đường em đi đó con phố em từ đó Sẽ đưa em lịch sự đâu Mưa bên chồng, gồm làm em khóc, bao gồm làm em nhớ hầu hết khi mình mặn nồng. Này em hỡi con phố em đi đó, con đường em từ đó Đúng tuyệt sao em? cách nhau rồi Thiên đường thôi lỡ mang lại thần tiên chấp cánh Xót đau tín đồ tình ham Suốt tuyến đường ai dìu lối Hãy yêu nhiều người em tôi Xin giữ hộ em Một lời chào, một lời thương, một lời yêu thương Lần ở đầu cuối

Bạn đang xem: Mưa bên chồng có làm em khóc


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Dân Chơi Tiếng Anh Là Gì 2020? 65 Câu Tiếng Lóng Teen Mỹ Hay Dùng

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.