Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

*

Năm nay tuổi của mẹ Lan gấp 5 lần tuổi Lan . Sang năm tuổi của mẹ là 1 số : hết cho 3 .Biết tuổi của mẹ Lan lớn hơn 20 và nhỏ hơn 50. Hỏi hiện nay Lan mấy tuổi ?

Năm nay mẹ gấp 5 lần tuổi Lan;sau 1 năm nữa, tuổi mẹ : hết cho 3 tức số tuổi của mẹ sang năm là “21;24;27;30;33;36;39;42;45;48;”

Từ đó ta suy ra : tuổi mẹ sang năm là : 21 nên tuổi Lan là :

(21-1):5=4 ( tuổi )

Đáp số : 4 tuổi

mẹ hơn lan số tuổi là:

35 – 9 = 26 tuổi

sau số năm để tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi lan là:

26 : (3-1) – 9 = 4 năm

mẹ hơn lan số tuổi là:

35 – 9 = 26 tuổi

sau số năm để tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi lan là:

26 : (3-1) – 9 = 4 năm

Năm nay , tuôi Lan bằng 2/7 tuổi mẹ và Lan kém mẹ 25 tuổi . Hỏi năm ngoái mẹ bao nhiêu tuổi ? Lan bao nhiêu tuổi ?

Ai nhanh mình tick

Hiệu tỉ số giữa số tuổi của mẹ và Lan là 

7-2=5

tuoi me nam ngoai là

7.5-1=34

tuoi Lan nam ngoai là 

2.5-1=9

vay me 34 tuoi 

Lan 9 tuoi

Gọi x (tuổi) là tuổi năm ngoái của Lan

y ….. mẹ

(x,y thuộc N*)

Theo đề bài ta có hpt:

x = 2/7y 

y – x = 25

x – 2/7y =0

y – x = 25

5/7y= 25

y-x = 25

y = 35 ( nhận) 

x= 10 (nhận) 

Vậy…….

Đang xem: Năm nay lan 9 tuổi mẹ hơn lan 36 tuổi hỏi năm nay tuổi lan bằng một phần mấy tuổi mẹ

Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên lúc nào Lan cũng kém mẹ 25 tuổi

Tuổi của Lan hiện nay là:

25:(7-2) * 2=10 (tuổi) 

Tuổi của Lan năm ngoái là:

10 – 1 = 9 (tuổi)

Tuổi của mẹ năm ngoái là:

9 + 27 = 36 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 36 tuổi

Con: 9 tuổi

Giải thích các bước giải :

Gọi số tuổi của Lan là x ta có :

Tuổi mẹ hiện tại : 3x

Tuổi mẹ sau 15 năm : 3x+15

Tuổi Lan sau 15 năm : x+15

Sau 15 năm tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi Lan nên ta có phương trình :

3x+15=2(x+15)

3x+15=2x+30

3x-2x=30-15

x=15

=> Tuổi mẹ = 15.3=45

Vậy tuổi mẹ là 45 tuổi

solo freefire k bạn ơi

Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Lan ; tức tuổi Lan bằng (frac{1}{3})tuổi mẹ và bằng (frac{1}{2})hiệu tuổi mẹ và Lan.

15 năm nữa tuổi mẹ gấp đôi tuổi Lan ; tức tuổi Lan bằng (frac{1}{2})tuổi mẹ và bằng (frac{1}{1})hiệu tuổi mẹ và Lan.

Vậy tuổi Lan sau 15 năm nữa gấp hiện nay số lần là:

(frac{1}{1})(div)(frac{1}{2})(=2)( lần )

Gọi tuổi Lan hiện nay là 1 phần, tuổi Lan sau 15 năm nữa là 2 phần như thế.

Xem thêm: Lợi Ích Của Việc Tiết Kiệm Điện, Lợi Ích Lớn Nhờ Tiết Kiệm Điện

Tuổi Lan hiện nay là:

15 : ( 2 – 1 ) = 15 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là:

15 x 3 = 45 ( tuổi )

Đ/S: 45 tuổi

Đúng 0
Bình luận (0)

Tuổi của Lan là 9 tuổi và tuổi của bố Lan là 34 tuổi. Hỏi:

a) Trước đây mấy năm thì tuổi bố Lan gấp 6 lần tuổi của Lan?

b) Lan bảo mẹ: “Năm nay mẹ mấy tuổi?”. Mẹ trả lời: “Mẹ sẽ 51 tuổi nếu như con bằng tuổi mẹ hiện nay.”. Em hãy giúp Lan trả lời câu hỏi này. 

Lớp 5 Toán
3
0
Gửi Hủy

Bài làm

a) Số tuổi của bố hơn số tuổi của Lan là:

34 – 9 = 25 ( tuổi )

Vì mỗi năm, mỗi người đều tăng thêm một tuổi, nên cho dù bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của bố vẫn hơn Lan 25 tuổi.

Hiệu số tuổi của Lan với bố khi số tuổi bố gấp 6 lần tuổi Lan là:

( 6 – 1 ) = 5 ( tuổi )

Số tuổi của của bố Lan khi gấp 6 lần tuổi Lan là:

25 : 5 x 6 = 30 ( tuổi )

Số năm mà số tuổi của bố Lan hơn Lan 6 lần tuổi là:

34 – 30 = 4 ( năm ) 

~ Bạn có thể kiểm tra số tuổi của Lan 4 năm trước là lấy 30 – 25 = 5 tuổi, số tuổi bố gấp 6 lần tuổi Lan thỏa mãn rồi nhé ~

Đúng 0
Bình luận (0)

Bài làm

b) Gọi số tuổi của mẹ hiện nay là x ( tuổi )

Vì số tuổi của mẹ khi 51 tuổi thì Lan bằng tuổi mẹ hiện nay, vì vậy khi mẹ 51 tuổi thì Lan bằng x ( tuổi )

Hiệu số tuổi của mẹ Lan khi 51 tuổi với tuổi Lan bằng tuổi mẹ là:

51 – x ( tuổi )

Hiệu số tuổi của mẹ Lan hiện nay với tuổi Lan hiên nay là:

x – 9 ( tuổi )

Mà mỗi năm mỗi người đều tăng thêm một tuổi.

Nên 51 – x = x – 9

51 + 9 = x + x

=> 2x = 60

=> x = 30 ( tuổi )

Vậy số tuổi hiện nay của mẹ là 30 tuổi. 

~ Do mik không biết phải nghĩ lời giaiỉ của lớp 5 dư lào nên mik sẽ làm cách gọi số tuổi là x ~ 

Đúng 0
Bình luận (0)

Giải câu b theo cách lớp 5.

Xem thêm:

Vì hiệu số tuổi từng năm của mẹ và con không thay đổi nên ta có sơ đồ: 

Tuổi con hiện nay: |——————————-| } 9 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay : |——————————-|——————|

Tuổi con sau đó : |——————————-|——————|

Tuổi mẹ sau đó: |——————————-|——————|——————| } 51 tuổi

Hiệu số tuổi của mẹ khi 51 tuổi và tuổi con hiện nay ;là: 

51 – 9 = 42 ( tuổi ) 

Hiệu số tuổi của mẹ và con hiện nay là: 

42 : 2 = 21 ( tuổi ) 

Tuổi mẹ hiên nay là: 

9 + 21 = 30 ( tuổi ) 

Đáp số:…

Đúng 0
Bình luận (0)

Lớp học trực tuyến

Tiếng Việt 3- cô Hằng Toán 3- Cô Hằng Tiếng Anh 3 – Cô Dung

Khoá học trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdtho
zoochleby.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *