Năm nay lan 9 tuổi mẹ hơn lan 36 tuổi hỏi năm nay tuổi lan bằng một phần mấy tuổi mẹ

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Năm ni tuổi của chị em Lan gấp 5 lần tuổi Lan . Thanh lịch năm tuổi của mẹ là 1 trong số : hết đến 3 .Biết tuổi của bà bầu Lan lớn hơn 20 và nhỏ dại hơn 50. Hỏi hiện thời Lan mấy tuổi ?


Năm nay mẹ gấp 5 lần tuổi Lan;sau một năm nữa, tuổi chị em : hết cho 3 tức số tuổi của mẹ sang năm là "21;24;27;30;33;36;39;42;45;48;"

Từ kia ta suy ra : tuổi chị em sang năm là : 21 bắt buộc tuổi Lan là :

(21-1):5=4 ( tuổi )

Đáp số : 4 tuổi


mẹ rộng lan số tuổi là:

35 - 9 = 26 tuổi

sau số năm nhằm tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi lan là:

26 : (3-1) - 9 = 4 năm


mẹ hơn lan số tuổi là:

35 - 9 = 26 tuổi

sau số năm nhằm tuổi chị em gấp 3 lần tuổi lan là:

26 : (3-1) - 9 = 4 năm


Năm nay , tuôi Lan bởi 2/7 tuổi người mẹ và Lan kém bà mẹ 25 tuổi . Hỏi năm ngoái mẹ bao nhiêu tuổi ? Lan bao nhiêu tuổi ?

Ai nhanh mình tick


Hiệu tỉ số thân số tuổi của mẹ và Lan là 

7-2=5

tuoi me nam ngoai là

7.5-1=34

tuoi Lan nam giới ngoai là 

2.5-1=9

vay me 34 tuoi 

Lan 9 tuoi


Gọi x (tuổi) là tuổi năm kia của Lan

y ..... Mẹ

(x,y nằm trong N*)

Theo đề bài xích ta tất cả hpt:

x = 2/7y 

y - x = 25

x - 2/7y =0

y - x = 25

5/7y= 25

y-x = 25

y = 35 ( nhận) 

x= 10 (nhận) 

Vậy.......

Bạn đang xem: Năm nay lan 9 tuổi mẹ hơn lan 36 tuổi hỏi năm nay tuổi lan bằng một phần mấy tuổi mẹ


Vì từng năm mọi người tăng thêm 1 tuổi nên khi nào Lan cũng kém người mẹ 25 tuổi

Tuổi của Lan hiện giờ là:

25:(7-2) * 2=10 (tuổi) 

Tuổi của Lan thời gian trước là:

10 - 1 = 9 (tuổi)

Tuổi của mẹ năm trước là:

9 + 27 = 36 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 36 tuổi

Con: 9 tuổi


Giải thích quá trình giải :

Gọi số tuổi của Lan là x ta có :

Tuổi mẹ bây giờ : 3x

Tuổi mẹ sau 15 năm : 3x+15

Tuổi Lan sau 15 năm : x+15

Sau 15 năm tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi Lan cần ta có phương trình :

3x+15=2(x+15)

3x+15=2x+30

3x-2x=30-15

x=15

=> Tuổi bà mẹ = 15.3=45

Vậy tuổi chị em là 45 tuổi

solo freefire k các bạn ơi


Hiện nay tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi Lan ; tức tuổi Lan bằng (frac13)tuổi chị em và bằng (frac12)hiệu tuổi mẹ và Lan.

15 năm nữa tuổi mẹ gấp rất nhiều lần tuổi Lan ; tức tuổi Lan bằng (frac12)tuổi bà mẹ và bằng (frac11)hiệu tuổi mẹ và Lan.

Vậy tuổi Lan sau 15 năm nữa gấp hiện nay số lần là:

(frac11)(div)(frac12)(=2)( lần )

Gọi tuổi Lan bây giờ là 1 phần, tuổi Lan sau 15 năm nữa là 2 phần như thế.

Xem thêm: Lợi Ích Của Việc Tiết Kiệm Điện, Lợi Ích Lớn Nhờ Tiết Kiệm Điện

Tuổi Lan hiện nay là:

15 : ( 2 - 1 ) = 15 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện thời là:

15 x 3 = 45 ( tuổi )

Đ/S: 45 tuổi


Đúng 0
bình luận (0)

Tuổi của Lan là 9 tuổi cùng tuổi của tía Lan là 34 tuổi. Hỏi:

a) trước đó mấy năm thì tuổi ba Lan vội vàng 6 lần tuổi của Lan?

b) Lan bảo mẹ: "Năm nay mẹ mấy tuổi?". Mẹ trả lời: "Mẹ đang 51 tuổi nếu như con bởi tuổi bà mẹ hiện nay.". Em hãy góp Lan trả lời thắc mắc này. 


Lớp 5 Toán
3
0
Gửi diệt

Bài làm

a) Số tuổi của cha hơn số tuổi của Lan là:

34 - 9 = 25 ( tuổi )

Vì mỗi năm, mỗi người đều tăng thêm một tuổi, buộc phải cho dù bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của cha vẫn rộng Lan 25 tuổi.

Hiệu số tuổi của Lan với ba khi số tuổi ba gấp 6 lần tuổi Lan là:

( 6 - 1 ) = 5 ( tuổi )

Số tuổi của của bố Lan khi vội 6 lần tuổi Lan là:

25 : 5 x 6 = 30 ( tuổi )

Số năm nhưng số tuổi của bố Lan hơn Lan 6 lần tuổi là:

34 - 30 = 4 ( năm ) 

~ chúng ta có thể kiểm tra số tuổi của Lan 4 năm trước là mang 30 - 25 = 5 tuổi, số tuổi ba gấp 6 lần tuổi Lan thỏa mãn nhu cầu rồi nhé ~


Đúng 0

phản hồi (0)

Bài làm

b) gọi số tuổi của mẹ hiện giờ là x ( tuổi )

Vì số tuổi của mẹ khi 51 tuổi thì Lan bởi tuổi người mẹ hiện nay, do vậy khi bà mẹ 51 tuổi thì Lan bởi x ( tuổi )

Hiệu số tuổi của mẹ Lan khi 51 tuổi với tuổi Lan bằng tuổi bà bầu là:

51 - x ( tuổi )

Hiệu số tuổi của mẹ Lan hiện nay với tuổi Lan hiên nay là:

x - 9 ( tuổi )

Mà mỗi năm mỗi người đều tăng lên một tuổi.

Nên 51 - x = x - 9

51 + 9 = x + x

=> 2x = 60

=> x = 30 ( tuổi )

Vậy số tuổi bây chừ của bà bầu là 30 tuổi. 

~ vày mik lần chần phải suy nghĩ lời giaiỉ của lớp 5 dư lào cần mik sẽ làm cách gọi số tuổi là x ~ 


Đúng 0
bình luận (0)

Giải câu b theo cách lớp 5.

Vì hiệu số tuổi mỗi năm của chị em và bé không đổi khác nên ta có sơ đồ: 

Tuổi bé hiện nay: |-------------------------------| } 9 tuổi

Tuổi mẹ bây chừ : |-------------------------------|------------------|

Tuổi con sau đó : |-------------------------------|------------------|

Tuổi mẹ sau đó: |-------------------------------|------------------|------------------| } 51 tuổi

Hiệu số tuổi của chị em khi 51 tuổi và tuổi con hiện thời ;là: 

51 - 9 = 42 ( tuổi ) 

Hiệu số tuổi của bà mẹ và con bây giờ là: 

42 : 2 = 21 ( tuổi ) 

Tuổi người mẹ hiên ni là: 

9 + 21 = 30 ( tuổi ) 

Đáp số:...


Đúng 0
phản hồi (0)

Lớp học tập trực tuyến

tiếng Việt 3- cô Hằng Toán 3- Cô Hằng tiếng Anh 3 - Cô Dung

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
zoochleby.com