SOẠN BÀI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN LỚP 12

*

*

Soạn bài: rèn luyện vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

I. Rèn luyện trên lớp

Câu 1 (trang 174 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

Thao tác lập luận

Đặc điểm

Giải thích

cắt nghĩa một sự vật, hiện tại tượng, định nghĩa để fan khác đọc rõ, gọi đúng vấn đề. Phân tích và lý giải trong văn nghị luận là làm cho tất cả những người đọc hiểu rõ được tư tưởng, đạo lí, phẩm chất, quan tiền hệ bắt buộc được lý giải nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm.

Bạn đang xem: Soạn bài luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận lớp 12

Phân tích

Chia nhỏ dại đối tượng thành những yếu tố thành phần để đi sâu chú ý một cách trọn vẹn về nội dung, bề ngoài của đối tượng.

Chứng minh

Dùng những dẫn chứng chân thực, vẫn được chấp thuận để chứng minh đối tượng.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Hải Sản Liên Thành, Næ°Á»›C MắM Liãªn Thã Nh

 

Bàn bạc, dìm xét, đánh giá về một vấn đề.

So sánh

Làm sáng sủa tỏ đối tượng đang nghiên cứu trong mối đối sánh tương quan với đối tượng người sử dụng khác.

Bác bỏ

Cách trao đổi, bàn cãi , bác bỏ bỏ chủ ý được cho là sai

Câu 2 (trang 174 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

Hồ Chí Minh sử dụng các thao tác lập luận là:

+ Phân tích: chính trị, kinh tế

+ chứng minh bằng các dẫn xác nhận tế

+ chưng bỏ phủ nhận việc làm cho của Pháp

Câu 3 (trang 175 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

Hướng dẫn lập đề cương:

- cách 1: xác định vấn đề

Lãng phí thời hạn của người trẻ tuổi hiện nay

- cách 2: sản xuất đề cương cứng trình bày

+ Giải thích: cụ nào là lãng phí? thời hạn là gì?

+ Những biểu lộ của lãng phí thời gian?

+ Hậu quả còn lại khi tiêu tốn lãng phí thời gian

+ sứ mệnh của bài toán sử dụng phải chăng thời gian?

+ phương án khắc phục triệu chứng lãng phí thời gian trong giới trẻ

+ bài học kinh nghiệm rút ra

- cách 3: Viết thành bài bác văn hoàn chỉnh, chăm chú sử dụng các thao tác làm việc lập luân nên thiết.

II. Rèn luyện ở nhà

Câu 1 (trang 176 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

- 1 thời đại vào thi ca (Hoài Thanh)

- Ôn dịch dung dịch lá – Nguyễn xung khắc Viện

- Thông điệp về ngày quả đât phòng phòng HIV/AIDS

- Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng trong nghệ thuật dân tộc

Câu 2 (trang 176 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

Mở bài:

Giới thiệu người sáng tác và tác phẩm, yếu tố hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

Thân bài

+ Đó là nét rực rỡ gì vào tác phẩm? thẩm mỹ và nghệ thuật hay câu chữ của bài khiến em ấn tượng?