Tên tuấn kiệt có ý nghĩa gì

*

Bạn đang xem: Tên tuấn kiệt có ý nghĩa gì

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, đến nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 9 人 nhân <7, 9> 俊俊 tuấnjùn(Danh) Người tài giỏi, tài trí vượt bậc. ◎Như: tuấn kiệt 俊傑 người tài giỏi. ◇Mạnh Tử 孟子: Tôn hiền sử năng, tuấn kiệt tại vị 尊賢使能, 俊傑在位 (Công Tôn Sửu thượng 公孫丑上) Tôn trọng kẻ hiền, dùng người có khả năng, bậc tài giỏi sẽ ở tại vị.(Tính) Tài giỏi xuất chúng. ◇Tào Thực 曹植: Nhược phù Điền Văn, Vô Kị bỏ ra trù, nãi thượng cổ đưa ra tuấn công tử dã 若夫田文, 無忌之儔, 乃上古之俊公子也 (Thất khải 七啟) Những người như Điền Văn, Vô Kị, mới là những công tử tài giỏi thời thượng cổ vậy.(Tính) Diện mạo xinh đẹp. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Lão tổ tông thả biệt vấn, chỉ thuyết bỉ ngã tuấn bất tuấn? 老祖宗且別問, 只說比我俊不俊 (Đệ lục thập cửu hồi) Bà thử xem kĩ coi, so với cháu, có đẹp không?1. <俊秀> tuấn tú 2. <英俊> anh tuấn 3. <俊傑> nhân kiệt 4. <俊士> tuấn sĩ

Xem thêm: 75 Con Nít, Dễ Thương Ý Tưởng Trong 2021, 100 Hình Ảnh Em Bé Dễ Thương Nhất Htcn

俊 có 9 nét, cỗ nhân: người(9)峻 có 10 nét, cỗ sơn: núi non(46)捘 tất cả 10 nét, bộ thủ: tay(64)浚 gồm 10 nét, cỗ thuỷ: nước(85)隽 có 10 nét, cỗ truy: chim đuôi ngắn(172)馂 tất cả 10 nét, bộ thực: ăn(184)骏 bao gồm 10 nét, cỗ mã: con ngựa(187)畯 có 12 nét, cỗ điền: ruộng(102)睃 bao gồm 12 nét, cỗ mục: mắt(109)雋 bao gồm 13 nét, cỗ truy: chim đuôi ngắn(172)餕 gồm 15 nét, cỗ thực: ăn(184)儁 tất cả 15 nét, cỗ nhân: người(9)寯 gồm 16 nét, cỗ miên: ngôi nhà mái che(40)濬 có 17 nét, cỗ thuỷ: nước(85)駿 có 17 nét, bộ mã: con ngựa(187)
Bộ 75 木 mộc <4, 8> 杰杰 kiệt傑 jiéCũng như chữ kiệt 傑.Giản thể của chữ 傑.
杰 gồm 8 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)桀 gồm 10 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)傑 bao gồm 12 nét, cỗ nhân: người(9)渴 có 12 nét, bộ thuỷ: nước(85)嵥 bao gồm 13 nét, bộ sơn: núi non(46)楬 có 13 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)榤 tất cả 14 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)碣 tất cả 14 nét, bộ thạch: đá(112)竭 gồm 14 nét, bộ lập: đứng, thành lập(117)