Tiên đề ơ cơ lít về đường thẳng song song

Qua một điểm ở xung quanh một mặt đường thẳng chỉ có một con đường thẳng tuy nhiên song với con đường thẳng đó.

Bạn đang xem: Tiên đề ơ cơ lít về đường thẳng song song

2. đặc thù của hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song

Nếu một mặt đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy vậy song thì:

a) nhì góc so le trong bởi nhau.

b) nhì góc đồng vị bằng nhau.

Xem thêm:

c) hai góc trong cùng phía bù nhau.

Ví dụ:

*

Cho hình vẽ.

Nếu a//b thì (left{ eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

zoochleby.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp zoochleby.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng zoochleby.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép zoochleby.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.