Và mùa đông lạnh lùng buốt giá

và mùa đông lạnh lùng buốt giá Nỗi cô đơn riêng mình ta Và ngày đông một trời trắng xóa Cho tâm tư tình cảm năm tháng hôm qua Đời còn nhiều nhung nhớ mặc dầu tình tôi đã lỡ Vẫn ao ước cho trơn người quay về Về phía trên em tìm về quá khứ Đã cho đôi ta mộng mơ Về trên đây em một trời như thơ Sẽ mang đến ta gần như kỷ niệm xưa Tình còn những tha thiết và đời một màu xanh biếc có thể em không nỡ lòng ra đi Ta yêu em trong giấc mơ này Ta yêu thương em trong số những cơn say Một trời ân ái mình hãy sống buông lơi thời hạn Ta với mọi người trong nhà quên hết u sầu Vui cùng nhau cho hết đêm thâu tình thân sẽ mang ta đến gần bên nhau.

Bạn đang xem: Và mùa đông lạnh lùng buốt giá


Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tác Giả Bài Hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Trường Sơn Đông

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.