Xem phim mp4

Như ta đã biết, bây giờ YouTuBe đã chấp nhận cho ra mắt phiên thực chất lượng cao cho mỗi đoạn video. Mặc dù nhiên, định dạng flv thông dụng bắt buộc đáp ứng chất lượng mà video clip yêu cầu bắt buộc YouTube đã gửi sang áp dụng định dạng mp4. Quanh đó ra, nếu như tải clip mp4 này thì bạn sẽ không buộc phải tốn công biến đổi từ flv nữa mà có thể dễ dàng xem trên những trình video thông dụng và có thể chép vào iphone để xem